Wośp

Ekipa Fort Jump dołączyła do tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

29 stycznia startuje finał WOŚP, a my już 9 stycznia rozpoczęliśmy zbiórkę do puszki.

W tym roku zbieramy dla dzieci walczących z sepsą.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy dedykowane bilety do Fort Jump na licytacje, które odbędą się w Zamościu.

Gramy dla wszystkich – małych i dużych!

  • Cały dzień skakania dla 2 osób (1 szt.)
  • Cały dzień skakania dla 1 osoby (1 szt.)
  • Cały dzień skakania, bilet rodzinny (maksymalnie 5 osób) (1 szt.)
  • 2 godz. skakania dla 2 osób (1 szt.)
  • 1 godz. skakania dla 2 osób (1 szt.)
  • 1 godz. skakania dla 1 osoby (1 szt.)

Dlaczego walka z sepsą?
Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana. Wyniki badań punktowych prowadzonych w akredytowanych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że liczba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tys. rocznie, a współczynnik umieralności wyższy niż umieralność z powodu nowotworów układu oddechowego czy zawału serca. Ponadto w raporcie NIK z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych podkreśla się konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy.

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia – optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

źródło: https://www.wosp.org.pl/final/31-final-wosp