Polityka Ochrony Dzieci w parku trampolin

Polityka ochrony dzieci w parku trampolin Fort Jump

 W  parku trampolin Fort Jump zastała wprowadzona polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnianiem im bezpieczeństwa.  

To ważne, aby dzieci mogły korzystać z atrakcji w bezpiecznym środowisku.

Oto kilka informacji na temat naszych procedur.

Polityka ochrony dzieci, to zapisane procedury, zasady mające zapewnić wszystkim dzieciom ochronę przed krzywdzeniem. Obejmuje następujące zagadnienia :

  • procedury interwencji,  które określają jakie działania należy podjąć, jeśli pojawiają się sygnały wskazujące na krzywdzenie dziecka lub na zagrożenie jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny, dzieci lub personelu przedszkola; 
  • sposób reagowania na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia i zasady rejestru interwencji;
  • zasady ochrony danych osobowych dziecka, które określają sposoby przechowywania i udostępniania informacji o dziecku;   
  • zasady ochrony wizerunku dziecka, które określają sposób jego utrwalania i udostępniania;
  • zasady dostępu dzieci do Internetu oraz ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami.
  • Zasady bezpiecznej rekrutacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami)
  • Pracownik parku trampolin posiada zaświadczenie z Rejestru Sprawców Przemocy na Tle Seksualnym oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonych przestępstw, a w przypadkach wskazanych prawem oświadczenia pracownika o niekaralności.

Polityka ochrony dzieci została opracowana w formie dokumentu. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi procedurami i zasadami postępowania.