Regulamin Uczestnika WF-u oraz Opiekuna grupy jest uzupełnieniem Regulaminu
użytkowania konstrukcji w obiekcie Fort Jump Park Trampolin Zamość.

 

 1. Podmiotem prowadzącym Fort Jump Park Trampolin Zamość jest Eco Concept Sp z o.o.
  w Zamościu, ul. Szczebrzeska 55A 22-400 Zamość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie z siedzibą
  w Świdniku, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 366552581, NIP 9223054948, REGON 366552581,
 2. Rezerwacja zajęć WF w Fort Jump Park jest możliwa Osobiście w obiekcie Parku Trampolin Fort Jump przy ul. Szczebrzeskiej 55a w Zamościu (22-400), telefonicznie pod nr tel.: 887 104 105
  lub mailowo: recepcja@fortjump.pl lub biuro@recepcjiafortjump.pl .
 3. Grupa uczniów musi wynosić minimum 10 osób.
 4. Zajęcia odbywają się w roku szkolnym od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 16.00.
 5. Pod opieką jednego opiekuna Fort Jump może znajdować się maksymalna grupa 20 osób.
 6. W strefie Trampolin może być maksymalnie 60 osób.
 7. Termin organizacji zajęć ustalany jest indywidualnie.
 8. Nie później niż 2 dni przed datą organizacji zajęć WF, zamawiający jest zobowiązany potwierdzić liczbę uczestników.
 9. Korzystanie z obiektu wymaga uregulowania stosownej opłaty, zgodnie z aktualnym cennikiem prowadzącego obiekt. Prowadzący obiekt ma prawo zmienić wysokość stosowanych opłat,
  na zasadach określonych w cenniku.
 10. Przed rozpoczęciem zajęć w dniu lekcji WF następuje całkowite rozliczenie.
 11. Ostateczny koszt usługi kalkulowany jest na podstawie zadeklarowanej ilości uczestników,
  za wyjątkiem sytuacji, w której liczba Uczestników zostanie powiększona.
 12. Uczestnicy zajęć WF na czas trwania lekcji mają wyłączną możliwość korzystania z infrastruktury sportowej Fort Jump Park Trampolin Zamość i kawiarni.
 13. Grupa zobowiązana jest do punktualnego wejścia na salę zajęć.
 14. Podczas pobytu na terenie Parku Trampolin uczestnicy zobowiązani są do stosowania się zaleceń Trenera prowadzącego zajęcia.
 15. Opiekun grupy zobowiązany jest do zapoznania się oraz uczestników grupy ze wszystkimi regulaminami obiektu.
 16. Każdy opiekun grupy zobowiązany jest wypełnić i podpisać formularz dla grupy zorganizowanej Fort Jump. Formularz dostępny jest na miejscu, a także na stronie fortjump.pl
 17. W przypadku braku zgody, o której mowa powyżej niepełnoletni Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w Zajęciach.
 18. Opiekunowie Fort Jump Park Trampolin nie są odpowiedzialni za opiekę nad uczestnikami zajęć.
 19. Korzystanie z obiektu odbywa się na podstawie zgody grupowej dostarczonej przez pełnoletniego opiekuna grupy, który zobowiązuje się do opieki, obserwacji i nadzoru uczestników.
 20. W parku Trampolin Fort Jump obowiązuje strój sportowy i skarpetki antypoślizgowe.
 21. Prowadzący obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą umieszczane w dostępnym miejscu na terenie obiektu, a także na stronie internetowej fortjump.pl
 22. Dane z monitoringu mogą być przechowywane nie dłużej niż 14 dni od daty zapisu.